Välkommen till Bahrami Khodadad websidan som är under reparation

 

       khodadad bahrami                    

بھ خیربین بو مالپھ ری  خوداداد بھرامی "        

välkommentillmin websidan vid Stockholms universitet som bygdes under studentsperioden 2006 men nu skall den förnyas!

 

Vardagliga & vetenskapliga

Contact/kontakt
about me

 

 

 

fantastiskt minne

svenska Nya websidor
kvinna
Femenism/oliktänkade
Om mig
Uppsats su samhällsproblem

document\milstone 312Manual+M312+Swedish.pdf                                                                                                                      
faresi/persian
lexikon/många språk
testaarkiv

 

Yahoo hjälper dig att hitta saker på internet(find with yahoo)
[Besöksräknare]

Copyright © 2006 Khodadad bahrami All rights reserved