påen fåtölj med blommor omkring sitter jag med kursade ben

Navigation / sidhuvud
Logo www.danarba.com
välkommen

Uppsatser

Mina uppsatser vid Stockholms universitet är relaterade till mina studier om pedagogik och relationen mellan barn och föräldrar i exil det handlar också om ledarskap, organisation samt om feminismens likhet och olikheten

min webresurs

Du är välkommen till min websidan som är bygd år 2006 vid Stockholms universitet under min student tiden. Konstruktionen på min websidan är relaterad det mästa på mitt liv i Sverige och i världen samt mina uppsatser. Dessutom via en del av samlade länkar som digitala världen skapat oss människor kan du hitta nya butiker, juridik, kampanjer dessutom information om kostnadsfria advokater. Du kan via min websida på via länken svenska hemsidor hitta lätt platser för fritid, nöje, resor osv

feminism består av likhet och olikheter, männs och kvinnors uppgifter är i stor stäckning givna av naturen men det är kulturen som stor för värderingen av dessa. Och denna kultur har nedvärderad de kvinliga uppgifterna, nedvärderad barnafödande, omsog, känslighet, och hemmaarbete. Femenisten uppgift blir inte då inte att förflytta kvinnan från barnet och spisen i hemmet. Eller att förflytta mannen ditt utan att förändra kvinnans upplevelse av denna position. De traditionella kvinnoarbete bör ses som någonting värdefull och viktigt. Men detta arbete ska änen i fortsättningen utföras av kvinnor. (jag tror själv på en ny fenemism som vågar öppna sig. som vågar bejaka sig med kvinlig särart och kämpar för att göra det högstatus. Av maia borelios) livmodern feministerna har alltså en inställning till kulturen. De säger det ena sida att arbetsuppgiftfördelningen mellan könen bör bestå ty den är bestämd av naturen. Och andra sidan att värderingen av kvinnorsarbete bör förändras ty.. läs mera här eller ladda ner:Ladda ner uppsatsen feminism

islam
med det här lilla uppsatsen om islam försöker jag bara ge en bild om hur man värdera och förvaltar islam olika länder.Västvärldens fördomar mot islam har uppstått på samma sätt som de flesta fördomar uppstår: genom en blandning av rädsla och självbelåtenhet.Självklart tycker jag att tolerans gentemot olika åsikter, livsåskådningar eller religioner är något positivt men när det gäller Islam kommer jag alltid vara djupt påverkad av mina egna erfarenheter från ett land där Guds kärlek och visdom tycks långt borta.läs vidare om genom att öppna eller ladda ner länken nedan:
Ladda ner uppsatsen mina upplevelse i ett islamisk land

Send your questions and suggestions!Bahrami.
©Copyright all rights reserved for Bahrami khodada website 2006

senaste uppdaterad juli 2019