Bild på Bahrami Khodadad

ideelt & inte Kommersiellt budskap

Min websida är icke komversiell hemsida innehåller lite uppsatser vid Stockhollms universitet och en del av mina semestervideo, grön julbordsvideo. min empiriska forskning som är relaterad till relationen mellan barn och föräldrar i exil och feminismens likhet och olikheten också. Externa länkar nedan kan lotsa dig till olika nya hemsidor och webbutik på internet