Stockholms universitet Pedagogiska forskningen

 

Khodadad Bahrami

 

mailto:khodadad.bahramiv@gmail.com

 

Feminismens uppgift

Likhets och olikhetstänkandet

 

Männs och kvinnors uppgifter är i stor stäckning givna av naturen men det är kulturen som stor för värderingen av dessa. Och denna kultur har nedvärderad de kvinliga uppgifterna, nedvärderad barnafödande, omsog, känslighet, och hemmaarbete.  Femenisten uppgift blir inte då inte att förflytta kvinnan från barnet och spisen i hemmet. Eller att förflytta mannen ditt utan att förändra kvinnans upplevelse av denna position. De traditionella kvinnoarbete bör ses som någonting värdefull och viktigt. Men detta arbete ska änen i fortsättningen utföras av kvinnor.

( jag tror själv på en ny fenemism  som vågar öppna sig. som vågar bejaka sig med kvinlig särart och kämpar för att göra det högstatus. Av maia borelios)

livmodern feministerna har alltså en         inställning till kulturen. De säger det ena sida att arbetsuppgiftfördelningen mellan könen bör bestå ty den är bestämd av naturen. Och andra sidan att värderingen av kvinnorsarbete bör förändras ty den är bestämd av kulturen. Vissr delar av könet och dess betydelser ses alltså som naturliga. Mänligt respektive kvinlig, psyke och arbetsdelningen mellan könen medan andra är konstruerade upplevelsen av rspetive psyke samt värderingen av respektive könsuppgifter.

 

De senaste årens forskning har bevisat att män och kvinnor av naturen begåvats med var sina speciella talanger. Intelligenstester vissat att kvinnor är bättre än män på huvuräkning och på praktiska uppgifter som kräver exakta finger och handrörelser. Dessutom har de ett väll utvecklad sine för att avläsa kännslor i andra människors ansiktuttryck. Vid detta intelligenstest visade sig alltså att vissa uppgifter är genomsnitt löses bäst av män och andra av kvinnor. Vad betyder det? Om man ställer en bil och en deg framför en man och en kvinna så är man övertygad om att mannen kan reparera bilen bättre än att baka bullar. Och kvinnan kan baka bullar bättre än reparera bilen. Är detta biologi? Är detta sanningar om naturliga könsskilnader. Nej det är en total sammanblandning av kultur och natur.

 

Redan vid födseln bli jag potat i en viss rikting. Livmoders femenismen säger att jag bör begränsas jag bör puttas på jag bör få en knuff i naturlig riktning. Den som knuffar och begränsar kalls nu inte längre faderkultur utan för modernatur och där med  blir begränsningen           en mer pärmanent och oföränderlig.

Därför är livmoderfemenismen ett faktiskt hot mot alla som vill en förändring av könsroller och kvinnobilder. Därför är den inte ett hot mot det samhälle som vi kallar ett patriarkat och därför ha den alla chanser att bli den segrande varijanten av samtida femenismer.

 

I ett politisk plan där kvinnor måste leva i den deffinision som patriarkatet givit dem. En definition som slingrar sig från tal och med naturlig kvinlighet till erfarenheter av lägre lön, semre petion, färe möjligheter till politisk och ekonomisk MAKT. På den politiska planet måste det osynliga man som ryms i upplysningsärvets människa bli synlikt. Ett sådant synliggörande förstärker där med könsidentiteter just de lösta identiteter vi ville undekomma. Femenismen blir då en reaktion på upplysningens outalade syn på människan som man. Men det är en riaktion inom ett tänkade där människans identitet bestäms av hennes kön   

 

Vad tycker du om den här artikln?